logotyp

Przebudowa ul. Mórkowskiej w Wilkowicach zakończona

Po zakończeniu robót przez spółkę Strabag w tym tygodniu nastąpi odbiór techniczny przebudowy drogi powiatowej – ul. Mórkowskiej w Wilkowicach.


Po zakończeniu robót przez spółkę Strabag w tym tygodniu nastąpi odbiór techniczny przebudowy drogi powiatowej – ul. Mórkowskiej w Wilkowicach.

Przebudowa 2,6 km ul. Mórkowskiej w Wilkowicach została podzielona na dwa etapy. W pierwszym – na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do torów kolejowych – poszerzona została jezdnia do sześciu metrów, a na niej ułożony asfalt. Spółka Strabag zbudowała też po stronie północnej: ciąg pieszo – rowerowy od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Krętej (945 mb) i dalej chodnik (460 mb) do zjazdu w kierunku Karolewka. Natomiast po stronie południowej powstał chodnik (125 mb) od skrzyżowania z ul. Dworcową.  W drugim etapie inwestycji droga na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 została poszerzona do sześciu metrów.

Inwestycja kosztowała ok. 6,9 mln zł, z czego 4,7 mln zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Polski Lad 1

2022-10-24