W dniu 8 lipca 2022 r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Leszczyńskim na realizację zadania pn.:" Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego Święciechowa wraz z elementami ścieżki ekoedukacyjnej. Powiat uzyskał dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację powyższego zadania w wysokości 16 720,00 zł w ramach programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski. W pobliżu istniejącej ścieżki rowerowej powstanie przestrzeń zielona o powierzchni 215 m2 o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym. W ramach projektu na powierzchni 140 m2 palnuje się także nasadzadzić krzewy, byliny ozdobnych ziół oraz drzewa liściaste. Ponadto ustawione zostaną dwie tablice o tematyce edukacyjno – przyrodniczej oraz domek dla owadów zapylających, wspierający owady samozapylające niezbędne dla środowiska.

Zagospodarowanie zielenia terenu w okolicach węzła rowerowego Święciechowa wraz z elementmi ścieżki ekoedukacyjnej

 

- przedsięwzięcie zostało  zrealizowane
w ramach Programu:

„Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

2022-07-12