Projekt „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” to wspólne przedsięwzięcie powiatu leszczyńskiego oraz gmin Osieczna, Lipno i Rydzyna. Wszystkie te samorządy podpisały 20.10.2016 r. umowę partnerską, zgodnie z którą partnerem wiodącym stał się Powiat Leszczyński.

W gminie Rydzyna ma powstać ok. 3,8 km ścieżki wzdłuż drogi powiatowej z Dąbcza przez Nową Wieś do granicy gminy. W gminie Osieczna przewidziano budowę 4,1 km ścieżki od dworca kolejowego do zespołu szkół w Kąkolewie, następnie wzdłuż drogi powiatowej od granicy tej miejscowości do skrzyżowania z drogą wojewódzką Leszno – Śrem w Osiecznej (z przerwą w miejscowości Łoniewo). Natomiast w gminie Lipno ma zostać zbudowanych 5,9 km ścieżki wzdłuż dróg powiatowych od skrzyżowania z krajową „piątką” w Lipnie przez Mórkowo do ul. Dworcowej w Wilkowicach.

W ramach projektu powstanie także 6 miejsc przesiadkowych w Nowej Wsi, Kąkolewie (dwa miejsca), Osiecznej, Lipnie i Wilkowicach. W tych lokalizacjach wybudowane lub zorganizowane zostaną miejsca parkingowe dla samochodów, zamontowane będą stojaki rowerowe w wiatach, a także oświetlenie. W ramach projektu zaplanowano stworzenie aplikacji internetowej pozwalającej na wyszukiwanie dogodnych połączeń komunikacji zbiorowej na terenie powiatu.

Inwestycji towarzyszyć będą działania informacyjno-promocyjne, mające na celu wzmocnienie wśród mieszkańców poczucia konieczności akceptacji działań prowadzonych do ograniczania zanieczyszczeń powietrza emitowanych głównie przez samochody.

Projekt samorządów powiatu leszczyńskiego jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia spójnego systemu dróg rowerowych i dobudowania ich brakujących odcinków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności dróg dla rowerów w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w skład którego wchodzi Leszno, powiat leszczyński oraz gminy Lipno, Osieczna, Rydzyna i Święciechowa.

2017-07-11Galeria zdjęć: