W związku z wyborem projektu do dofinansowania powołany został, uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22.03.2017  Zespół  Koordynacji Projektów, który będzie sterował pracami związanymi z prawidłową realizacją projektu.
Pierwsze spotkanie odbyło się 28 marca, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie podczas którego omówiony został zakres inwestycji i harmonogram prac pod kątem procedury przetargowej i harmonogramu płatności. Kolejne spotkania wyznaczane będą na bieżąco w zależności od potrzeb i zastałych sytuacji.  W kwietniu planuje się na pewno dwa spotkania związane z dokumentacją przetargową na budowę ścieżek w ramach projektu.
Każda ze stron wyznaczyła swoich pracowników do współpracy  przy realizacji projektu.

2017-07-11