W miesiącu lipcu zorganizowane zostaną dwie sesje Rady Powiatu Leszczyńskiego, powodem są realizowane inwestycje na terenie powiatu, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej. Po rozstrzygnięciu przetargów okazało się, ze stawki znacząco przewyższają zaplanowane w budżecie kwoty. Na sesji 18.07 br. podjęta zastała m.in. uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. podyktowana zwiększeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 720 000,00 zł (350tys. pochodzi ze środków na ochronę środowiska).  Gminy partnerskie również dołożą do inwestycji – Rydzyna i Lipno po 300 tys., Osieczna – ok. 100 tys. w formie odstąpienia od odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości.

2017-07-18