Starostwo Powiatowe w Lesznie zaprasza do złożenia oferty,  przedmiotem kórej jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu pn.: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług".

Informacje znaleźć można w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Link do dokumentacji www.bip.powiat-leszczynski.pl

2017-07-20