Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonał wyboru wykonawcy największej powiatowej inwestycji 2017/2018. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  COLAS POLSKA Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie na kwotę ok. 34 mln zł

Umowa z wykonawcą podpisana zostanie najprawdopodobniej dopiero z końcem lipca, ponieważ brakująca kwota (ok. 7 mln. zł) w budżecie Powiatu Leszczyńskiego jak i Powiatu Kościańskiego musi zostać wprowadzona na sesji obu samorządów. Wcześniej nie udało się podjąć uchwał, ponieważ nadal trwają dyskusję pomiędzy partnerami, nad decyzję o uchwaleniu wyższej kwoty na inwestycję w starostwie kościańskim.  Warto zaznaczyć, iż Gmina Śmigiel przekaże na swój odcinek w ramach projektu ponad 6 mln zł w okresie dwóch lat trwania inwestycji.

2017-07-21