Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego pod dwie unijne inwestycje.

1.  Nadzór inwestorski nad budową ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12 - Górzno.
Termin składania ofert 2017-07-31 do godziny 10:00.

2. Nadzór inwestorski nad „Przebudową drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna na odcinku od DW 305 – do skrzyżowania z drogą gminną nr 712638P wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo”.           
Termin składania ofert 2017-07-28 do godziny 10:00

Informacje znaleźć można w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Link do dokumentacji www.bip.powiat-leszczynski.pl

 

2017-07-26