W piątek 28 lipca br. zostało zwołane posiedzenie czterech Komisji stałych Rady Powiatu Leszczyńskiego. Spotkanie odbyło się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie.
Oprócz zaopiniowania uchwał Radni mieli okazję zapoznać się z zakresem przeprowadzanych inwestycji na drogach powiatu. Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak na wstępie przedstawił kosztorysy i główne założenia inwestycyjne w 2017 roku a następnie przeprowadzono wizytację  na trasie Garzyn – Górzno. Aktualnie Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie realizuje tam dwie inwestycje: budowę 1.5 km odcinka ścieżki rowerowej, współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przebudowę drogi 4788P na w/w odcinku.

2017-08-01Galeria zdjęć: