Na przełomie lipca i sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie zostały podpisane dwie umowy z Wykonawcami na realizację zadania „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.
Zadanie zostało podzielone na trzy części, pierwsza obejmuje odcinek w gminie Rydzyna, drugi w Osiecznej a trzeci w gminie Lipno.
Na dwie pierwsze części inwestycji umowę podpisano z firmą „CHOD-DRÓG” z Krobi, której wartość wynosi niecałe 5 mln zł. Przy podpisaniu umów obecni byli starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, członkowie zarządu Grzegorz Brzeskot i Marian Mielcarek. Zaproszeni zostali również przedstawiciele gmin, które są partnerami w projekcie: burmistrz Miasta i Gminy Osieczna Stanisław Glapiak, burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Kornel Malcherek oraz wójt Gminy Lipno Jacek Karmiński.
Druga umowa podpisana została z firmą „ŻAK” z Leszna, która zrealizuje trzecią część zadania w gminie Lipno. Wartość budowanego ciągu pieszo-rowerowego wyniesie blisko 3,5 mln zł.
W imieniu Zamawiającego umowy podpisał kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Marian Kaczmarek przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marcina Wydmucha.

2017-08-01Galeria zdjęć: