Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie wprowadził 19.06 br. zmianę organizacji ruchu drogowego w Wilkowicach. Wyłączony z ruchu pojazdów został odcinek ul. Święciechowskiej od skrzyżowania z ul. Brzozową i Zachodnią do skrzyżowania z ul. Kasztanową (odcinek o długości ok. 900 m) oraz na ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mórkowską do skrzyżowania z ul. Kolejową (odcinek o długości ok. 500 m). W ramach nowej organizacji ruch tranzytowy pojazdów z kierunku Włoszakowic i Święciechowy w kierunku Mórkowa i Lipna oraz odwrotnie skierowany zostanie przez Leszno.

Prace obecnie wykonywane są na dwóch odcinkach, na których na zlecenie gminy Lipno i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie wymieniono wcześniej sieć wodociągową.

2017-07-15