Przebudowa ulic Dworcowej i Święciechowskiej w Wilkowicach zbliża się do półmetka. W najbliższych dniach ułożona zostanie na części ulic nawierzchnia asfaltowa. Miejsce inwestycji wizytowali starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak oraz wicestarosta Robert Kasperczak.

Przebudowa drogi w Wilkowicach to największa jednoroczna inwestycja w 2017 r. Jest finansowana po połowie z budżetu powiatu leszczyńskiego oraz budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Inwestycję za 4,8 mln zł wykonuje firma Strabag. Zakres robót przewiduje przebudowę 2,7 km drogi do szerokości sześciu metrów, budowę ciągu pieszo - rowerowego (2,5 m szerokości), przebudowę oraz budowę chodników, a także przebudowę dwóch kilometrów kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów ulicznych. Wcześniej, na zlecenie gminy Lipno i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, wymieniono sieć wodociągową w obu ulicach.

Kontrakt został podzielony na cztery odcinki. Na dwóch z nich (na ul. Dworcowej fragment od skrzyżowania z ul. Mórkowską do torów kolejowych, a na ul. Święciechowskiej - od budowanego węzła S5 koło Święciechowy do skrzyżowania z ul. Kasztanową) prace zbliżają się do końca. Planowane na najbliższy weekend tj.12.08 ułożenie nawierzchni asfaltowej pokrzyżowała jednak w ostatnich dniach ulewa. Prace zostaną wykonane po wyschnięciu podłoża.

Przebudowa pozostałych dwóch odcinków drogi w Wilkowicach rozpocznie się po zakończeniu zaplanowanego na 19-20 sierpnia br. Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. Cała inwestycja zakończy się w październiku br.

Artykuł pochodzi ze strony www.powiat-leszczynski.pl

2017-08-11Galeria zdjęć: