Spółka Strabag zakończyła przebudowę dwóch z czterech odcinków drogi powiatowej w Wilkowicach. Prace na jezdni i chodnikach wykonano na ul. Święciechowskiej (na odcinku o długości ok. 900 m od skrzyżowania z ul. Brzozową i Zachodnią do skrzyżowania z ul. Kasztanową oraz na ul. Dworcowej (na odcinku o długości ok. 500 m od skrzyżowania z ul. Mórkowską do skrzyżowania z ul. Kolejową).

Od czwartku 24 sierpnia br. do 30 października 2017 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu w Wilkowicach. Wyłączona z ruchu pojazdów będzie ul. Święciechowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Kasztanową (odcinek o długości ok. 700 m) oraz ul. Dworcowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Kolejową (odcinek o długości ok. 500 m).

W związku ze zmianą organizacji ruchu w Wilkowicach ruch tranzytowy pojazdów z kierunku Włoszakowic i Święciechowy w kierunku Mórkowa i Lipna oraz odwrotnie skierowany zostanie przez Leszno.

Inwestycja w Wilkowicach zakłada łącznie przebudowę 2,6 km drogi (poszerzenie do szerokości sześciu metrów), budowę ciągu pieszo - rowerowego (2,5 m szerokości), przebudowę oraz budowę chodników, a także przebudowę 2 km kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów ulicznych. Wcześniej, na zlecenie gminy Lipno i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie wymieniono sieć wodociągową w ulicach Święciechowskiej i Dworcowej.

2017-08-29