Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie wybrał cztery firmy, z którymi będzie współpracować w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego uczniów tej placówki. Na projekt „Mój zawód - mój wybór” ośrodek otrzymał ok. 520 tys. zł dotacji z unijnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów SOSW Rydzyna poprzez doposażenie pracowni i warsztatów oraz zorganizowanie staży zawodowych u pracodawców. Dzięki temu uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli lepszy start na rynku pracy. Projekt przeznaczony jest dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej pierwszego stopnia i uczniów szkoły policealnej. Zespół projektowy nawiązał współpracę z firmami i lokalnymi pracodawcami, gdzie uczniowie mogą odbywać staże zawodowe w wybranych przez siebie zawodach.

SOSW rozstrzygnął postępowanie i wybrał firmy, które będą kształcić (praktyki/staże) uczniów w ramach projektu „Mój zawód - mój wybór”. Spółka Euroline z Leszna będzie kształcić dwóch uczniów w zawodzie krawiec, Miejski Zakład Zieleni w Lesznie - jednego ucznia w  zawodzie ogrodnik, Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich w Zamku w Rydzynie czterech uczniów w zawodzie technik turystyki wiejskiej i dwóch w zawodzie kucharz, a spółka Lespin w Lesznie – jedną osobę w zawodzie krawiec i trzy w zawodzie ogrodnik.

Nauka potrwa trzy lata, do końca roku szkolnego 2019/2020.

2017-09-05Galeria zdjęć: