Powiat Leszczyński pełniący funkcję Lidera jest odpowiedzialny za realizację zadania określonego w projekcie pn: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna”.

Powiat Kościański pełniący funkcję Partnera jest odpowiedzialny za realizację zadania określonego w projekcie pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie”.

Powiat Leszczyński zapewnia wkład własny do odcinka drogi przebiegającej przez teren  gminy Wijewo oraz Włoszakowice w wysokości ponad  11,7 mln zł, w tym wkład  Gminy Włoszakowice wynosi ok. 5,9 mln zł. Dla odcinka przebiegającego przez teren Partnera wkład własny zapewnia Powiat Kościański oraz Gmina Śmigiel o łącznej wartości ok. 7,8 mln zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie podpisał 7.08 br. umowę z firmą Colas Polska na roboty budowlane, której wartość wynosi 34,5 mln zł. Samorząd kościański wybrał najkorzystniejszą ofertę  przedstawioną przez firmę Budimex, o wartości ok. 20 mln z ł.

Przyznane dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosi 36,7 mln zł.

2017-08-10