Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3903P wykonywaną przez firmę Colas Polska, na odcinku od miejscowości  Zaborówiec do miejscowości Włoszakowice (skrzyżowanie z ul. Dominicką i ul. Wolności) nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego polegająca na wyłączeniu tego odcinka drogi z ruchu pojazdów od dnia 17.10.2017 r. do dnia 24.11.2017 r.

Objazd zamkniętej drogi wyznaczono przez miejscowości Wieleń, Olejnicę, Osłonin, Radomierz, Starkowo, Boszkowo, Włoszakowice.

Z UWAGI NA POWYŻSZE, PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

2017-10-17