3 października odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Koordynacji Projektu w celu przedstawienia Partnerom informacji na temat aktualnego stanu realizacji prac na poszczególnych odcinkach oraz zasygnalizowania pojawiających się trudności u wykonawcy odcinka w gminie Lipno. Problemem jest zbyt wolne tempo robót budowlanych w stosunku do zawartej umowy z wykonawcą.

Omówiony został również temat rozliczenia finansowego tj. zasad rozliczenia zaliczki oraz obowiązujących terminów wg umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Dodatkowo przekazano Partnerom aneks do umowy Partnerskiej, uwzględniającej udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Rydzyna i Lipno, ponieważ gminy te dołożą po 300 tys. do inwestycji.

2017-10-04