25 października br. w Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisane zostały umowy z firmami, które wykonają modernizację, aktualizację i cyfryzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Powiat Leszczyński otrzymał na to zadanie ok. 3,3 mln zł dotacji z budżetu Unii Europejskiej.   

Projekt „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług” jest dofinansowany  z  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 3.862.075 zł, w tym dotacja wynosi 3.282.764 zł (85 proc.). Termin zakończenia projektu to czerwiec 2018 r.

W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisano umowy z firmami, które wykonają zadania w ramach tego projektu. Spółka Usługi Geodezyjno - Kartograficzne i Konsultingowe Pryzmat Jerzy Florczak, Robert Florczak z Leszna wykona modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów gminy Lipno (wartość kontraktu to 619.920 zł). Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Krzysztof Cytrycki z Otynia z kolei wykona modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Włoszakowice (za 189.297 zł). IGEKA - Usługi geodezyjne i informatyczne Daniel Jasiurkowski ze Starego Sącza natomiast pełnić będzie nadzór na modernizacją gruntów i budynków (za 100.000 zł) oraz wykona cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie bazy BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT dla gmin Krzemieniewo, Osieczna, Lipno i obrębu Włoszakowice (za 1.525.200 zł).

2017-10-25