Spółka Strabag kończy przebudowę ulic Mórkowskiej i Święciechowskiej w Wilkowicach. Komfort jazdy i bezpieczeństwo kierowców i rowerzystów ulegnie radykalnej poprawie.

Końcowy etap inwestycji wizytowali starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak oraz wicestarosta Robert Kasperczak. Przebudowa drogi w Wilkowicach to największa jednoroczna inwestycja finansowana z budżetu powiatu leszczyńskiego w 2017 r. Połowę kosztów wartego 4,8 mln zł przedsięwzięcia pokryje budżet państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Przebudowę nawierzchni w Wilkowicach poprzedziła wymiana sieci wodociągowej. Na zlecenie gminy Lipno i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie wymieniono główną magistralę wraz z przyłączami. Następnie spółka Strabag przebudowała ciąg ulicy Dworcowej i Święciechowskiej, zbudowała ciąg pieszo – rowery, przebudowała i zbudowała chodniki oraz przebudowała kanalizację deszczową.

2017-11-02Galeria zdjęć: