Przebudowa drogi w Wilkowicach to największa jednoroczna inwestycja w 2017 r. finansowana z budżetu powiatu leszczyńskiego. Połowę kosztów przedsięwzięcia tj. 4,8 mln zł pokrył budżet państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, dodatkowo 500 tys. zł przekazała gmina Lipno. Wykonawcą robót była firma Strabag.

Zakres prac obejmował przebudowę ulic Dworcowej i Święciechowskiej oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 2,7 km drogi, w tym przebudowę oraz budowę chodników, przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów ulicznych. Szerokość jezdni na nowo przebudowywanym odcinku drogi wynosi 6 m. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenia 5  przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów, a także jedno tzw. aktywne oznakowanie (zasilane światłem słonecznym), powstały także nowe miejsca postojowe, przebudowano przystanki autobusowe oraz przebudowano dwa skrzyżowania.

W uroczystym otwarciu drogi uczestniczył przedstawiciel wojewody wielkopolskiego Tomasz Małyszka, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wójt Gminy Lipno Jacek Karmiński i przewodniczący Rady Gminy Andrzej Michalski, ze strony inwestora Powiat Leszczyński reprezentował starosta Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Robert Kasperczak, skarbnik Marcin Wydmuch oraz większość radnych powiatu.

2017-11-22Galeria zdjęć: