W SOSW w Rydzynie realizowany jest projekt „Mój zawód – mój wybór”. W ramach zwiększania szans życiowych i pełniejszego uczestnictwa w życiu zawodowym uczestnicy projektu podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w:

- kursach ozdabiania żywności – carvingu (5 osób),

- kursie kelnerskim – (2 osoby),

- kursie bukieciarstwa i florystyki – (2 osoby),

- kursie prawa jazdy kat. T – (2 osoby).

- kursie prawa jazdy kat B – 5 osób.

Dzięki uczestnictwu w kursach uczniowie nabywają nowe doświadczenia życiowe i zawodowe, zapoznają się z „tajnikami” wykonywanego zawodu i zdobywają praktyczne umiejętności, tak niezbędne we współczesnym świecie. Uczestnicy projektu są zachwyceni wiedzą jaką pozyskują podczas kursów, a zdjęcia poświadczają jakie mają zdolności i jakich kompetencji kluczowych nabywają poprzez udział.

 

2017-12-20Galeria zdjęć: