Powiat Leszczyński uzyskał szansę na kolejne dofinansowanie przebudowy drogi. Do 15 września 2017 r. trwał nabór wniosków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Powiat złożył wniosek na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2823P Boszkowo Letnisko – Włoszakowice” o wartości blisko 5 mln.zł. Po zakończonej ocenie, wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych. Jednak samorząd odwołał się od decyzji wskazując odpowiednie zapisy we wniosku i dokumentacji projektowej. Komisja przyjęła i uwzględniła odwołanie, co przyczyniło się do uzyskania największej liczy punktów, a tym samym projekt powiatu znalazł się na 1 miejscu lity rankingowej.

Projekt zakłada przebudowę ok. 2,4 km jezdni oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania ulic Wolsztyńskiej (wyjazd w kierunku Brenna) i Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach do początku Boszkowa Letniska. Nowa jezdnia będzie miała 6-6,5 m szerokości, a przebudowywany oraz budowany ciąg pieszo - rowerowy - 2,6 m i zostanie wykonany z kostki betonowej na terenie zabudowanym oraz z asfaltu w terenie niezabudowanym. Projekt przewiduje też przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową drenu odwodniającego drogę oraz kompleksową wymianę oznakowania drogowego. Dodatkowo – dla poprawy bezpieczeństwa - powstanie tzw. aktywne oznakowanie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów, ponadto zamontowany zostanie tzw. radarowy wyświetlacz prędkości rzeczywistej.

Inwestycja ma być zrealizowana do 28 września 2018r.

2017-11-17