Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ogłosił przetarg na przebudowę drogi z Włoszakowic do Boszkowa Letniska wraz z budową ścieżki rowerowej. Na oferty wykonawców czeka do 26 stycznia br.

Szczegóły na stronie bip.zdp.leszno.pl

Zgodnie z warunkami przetargu przebudowa jezdni (wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni, ułożenie warstw wiążącej oraz ścieralnej z masy asfaltowej) ma nastąpić do 29 czerwca br., przed sezonem wakacyjnym, natomiast pozostały zakres robót - do 28 września br.

Na szacowaną na ok. 5 mln zł inwestycję powiat leszczyński otrzyma do 2,5 mln zł dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W ub. r. wójt Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra zadeklarował, że samorząd ten przekaże na inwestycję 500 tys. zł. Resztę kosztów poniesie powiat leszczyński, który by sfinansować przebudowę wystawił na sprzedaż w 2017 roku nieruchomość w Boszkowie www.powiat-leszczynski.pl.

2018-01-19