Obraz

    Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771 P w m. Wilkowice

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Nazwa programu: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2017 do 31.12.2017
Wartość ogółem (zł): 4 778 789,91
Przyznane dofinansowanie (zł): 2 389 394,00
% dofinansowania –
50%

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 4771 P w m. Wilkowice na odcinku ulicy Dworcowej i Święciechowskiej oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż opisanego odcinka ulic. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę 2 714 mb drogi, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę oraz budowę chodników, a także przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów ulicznych. Szerokość jezdni na nowo przebudowywanym odcinku drogi wynosić będzie 6,00 m, natomiast wybudowany ciąg pieszo-rowerowy będzie szeroki na 2,50 m.Dodatkowo w ramach zadania mającego na celu wzrost bezpieczeństwa użytkowników inwestycji wykonane zostanie dodatkowe oświetlenia dwóch przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów, a także zastosowane zostaną tzw. aktywne oznakowania przejść dla pieszych, powstanie także 31 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych oraz przebudowane zostaną dwa skrzyżowania.

Obecnie  jezdnia znajduje się w złym stanie technicznym, jej wygląd oraz konstrukcja jest niejednolita i niejednorodna. W ciągu drogi występują bardzo liczne nierówności, dziury oraz wyboje. Brak krawężników na wybranych jej odcinkach, liczne koleiny oraz spękania jezdni dodatkowo wpływają na nieodpowiedni komfort jazdy, a bezpieczeństwo użytkowników zostaje zagrożone. Brak ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ulicy, a co za tym idzie ruch rowerzystów odbywający się obecnie jezdnią potęgują ryzyko wystąpienia niebezpieczeństw drogowych.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy całkowicie wyeliminuje ruch rowerowy z jezdni, co zwiększy tym samym poziom bezpieczeństwa. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy przyczepności oraz równości nawierzchni jezdni wzmacniając tym samym konstrukcję samej drogi. Dodatkowo w ramach zadania mającego na celu wzrost bezpieczeństwa użytkowników inwestycji wykonane zostanie dodatkowe oświetlenia dwóch przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów, a także zastosowane zostaną tzw. aktywne oznakowania na przejść dla pieszych. Powstanie także 31 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych oraz przebudowane zostaną dwa skrzyżowania. Przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa.