Obraz


Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna) - Wilkowice

Obrazek


Nazwa programu: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektu: 2019
Wartość inwestycji (zł): 4.737.915,72
Przyznane dofinansowanie (zł): 2.368.957
% dofinansowania – 50%

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest inwestycja w zakresie infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 4770 P w m. Mórkowo oraz Wilkowice na odcinku od skrzyżowania drogi Lipno - Smyczyna  do Wilkowic. Projektowana przebudowa odbywać się będzie się w granicach gminy Lipno w powiecie leszczyńskim. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę 3 660 mb drogi wraz ze wzmocnieniem krawędzi jezdni i jej poszerzeniem do 6 metrów ( obecnie droga jest o zmiennej szerokości w granicach 5 - 5,5 m ). Na przebudowywanym odcinku planuje się również przebudowę istniejącego odwodnienia korpusu drogowego polegającego na przebudowie i regulacji istniejących studni wpustowych, kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych.

Efekty założonej inwestycji:
- długość przebudowywanej drogi  - 3 660 mb
- liczba przebudowanych przejść dla pieszych  - 1 szt.
 - liczba wybudowanych przejść dla pieszych - 2 szt.
- liczba przebudowywanych skrzyżowań - 2 szt.
- liczba przebudowanych przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony  - 2 szt.
- budowa aktywnej sygnalizacji  -2 szt.
- montaż radaru z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów - 1 szt.