Obraz

Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3: Energia
Poddziałanie 3.3.1: Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Okres realizacji projektu: od 19.06.2017 do 01.03.2019
Wartość projektu ogółem (zł): 8 722 653,07
Wartość dofinansowania (zł): 5 214 764,10
% dofinansowania –
70,15 %

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest budowa 13,8 km ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m na odcinkach:
1. gmina Rydzyna- wzdłuż drogi powiatowej 4800P od kościoła w m.Dąbcze do m.Nowa Wieś do granicy gminy,
2. gmina Osieczna: Kąkolewo od przejazdu kolejowego do Zespołu Szkół,  wzdłuż drogi powiatowej 4790 P i 4791P od granicy m. Kąkolewo do m. Osieczna (z przerwą w m. Łoniewo),
3. gmina Lipno: wzdłuż dróg powiatowych nr 4169P, 4770P i 4771P od skrzyżowania z DK 5 w miejscowości Lipno, przez Mórkowo do Wilkowic ul. Dworcowa.

W ramach projektu zostanie też wybudowanych 6 miejsc przesiadkowych, zlokalizowanych w miejscowościach: Nowa Wieś, Kąkolewo (2 miejsca), Osieczna, Lipno i Wilkowice. W miejscach przesiadkowych wybudowane lub zorganizowane zostaną miejsca parkingowe dla samochodów (z uwzględnieniem miejsc dla os. niepełnosprawnych), zamontowane zostaną stojaki rowerowe w wiatach lub bez wiat w zależności od możliwości danej lokalizacji oraz efektywne energetycznie oświetlenie o mocy do 40 kW (ledowe lub solarne w zależności od lokalizacji).
W ramach projektu zaplanowano budowę systemu organizacji ruchu czyli stworzenie aplikacji internetowej pozwalającej na wyszukiwanie dogodnych połączeń komunikacji zbiorowej na terenie powiatu. Z uwagi na fakt, że bardzo ważnym elementem projektu jest pobudzanie świadomości i odpowiedzialności społeczeństwa za jakość powietrza, działaniom inwestycyjnym towarzyszyć będą działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców powiatu leszczyńskiego i leszczyńskiego obszaru funkcjonalnego. Ma to na celu wzmocnienie wśród mieszkańców poczucia konieczności akceptacji działań prowadzonych do ograniczania zanieczyszczeń powietrza, emitowanych głównie przez samochody.

Projekt będzie realizowany przez cztery samorządy: Powiat Leszczyński oraz Gminy: Rydzyna, Osieczna, Lipno - wg zapisów umowy partnerskiej zawartej na potrzeby realizacji projektu.

Planowane efekty rzeczowe projektu:
1.Długość wybudowanych dróg dla rowerów-13,8 km
2.Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych-6szt
3.Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych-1 szt.
4.Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych-13szt