Obraz

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej

nr 4788P droga krajowa nr 12 – Górzno

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński

Planowany okres zakończenia projektu: grudzień 2017
Wartość ogółem (zł): 500 000,00
Wnioskowane dofinansowanie (zł): 318 150,00
% dofinansowania –
63,63%

OPIS PROJEKTU

Projekt Powiatu Leszczyńskiego obejmuje budowę 1,5 kilometra ścieżki rowerowej na terenie Gminy Krzemieniewo, która stworzy spójne połączenie z istniejącą już infrastrukturą  przebiegającą przez miejscowości Garzyn oraz Górzno. Zadanie uwzględnia budowę ciągu  o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Inwestycję Powiatu Leszczyńskiego podzielono na dwa odcinki: pierwszy zakłada powstanie ścieżki o szerokości 2,5 m od skrzyżowania z DK nr 12 do ulicy Kościelnej w m. Garzyn. Odcinek ten docelowo połączy się z istniejącą już ścieżką na odcinku od ul. Kościelnej do końca zabudowań w m. Garzyn. Drugi, 1,28 km  fragment, realizowany w ramach projektu budowany będzie na odcinku od ostatniego zabudowania w m.Garzyn w kierunku miejscowości Górzno. W wyniku realizacji projektu nowo powstałe fragmenty ścieżki stworzą jednorodny ciąg pieszo-rowerowy łączący dwie miejscowości. W ramach projektu wykonane zostaną także zjazdy do posesji, powstaną krawężniki, konieczne będzie także wykonanie drenażu.