Obraz

Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zadanie: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Zakończenie projektu: lipiec 2018
Wartość ogółem (zł): 1 910 572,38

Dofinansowanie (zł): 1 093 916,00

% dofinansowania – 63,63%

OPIS PROJEKTU

Celem operacji jest przyspieszenie rozwoju społeczno-ekonomicznego mieszkańców gminy Wijewo poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej na odcinku 2,12 km. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę dr. pow. nr 4756P na odcinku 2,12 km od dr. woj. nr 305 relacji Wroniniec-Wschowa-Wolsztyn-Nowy Tomyśl (A2) do m. Brenno. Aktualnie przedmiotowy odcinek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Istniejące chodniki znajdujące się w m. Brenno nie zapewniają dostatecznego bezpieczeństwa ich użytkownikom. Realizacja zadania poprawi stan infrastruktury drogowej dzięki czemu dostępność terenów dla turystów będzie łatwiejsza i bardziej komfortowa.