Obraz

Przebudowa drogi pow. nr 4774P w miejscowości Henrykowo

Obrazek

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektu: 2021
Wartość inwestycji po przetargu(zł): 735 939,75 zł
Wartość dofinansowania (zł): 750 000,00 zł

OPIS PROJEKTU:

Przebudowa ok. 1,3 km odcinka drogi powiatowej w Henrykowie obejmuje swoim zakresem następujące prace: rozebranie obecnej nawierzchni w miejscach spękań i braku odpowiedniej nośności, wykonanie tam nowej konstrukcji jezdni i na końcu ułożenie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Pobocza zostaną utwardzone destruktem asfaltowym.