Obraz

Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznań – Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice

Obrazek

Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznań – Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice
Nazwa programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński

Planowany okres realizacji projektu: 2022


Wartość inwestycji z wniosku(zł): 4 950 000,00 zł

Wartość inwestycji po przetargu: 6 886 594,85 zł

Wartość dofinansowania ( 95%) – 4 702 500,00 złOpis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa i wzmocnienie nośności 2,55 km drogi wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przejść dla pieszych i rowerów, urządzeń pomiaru prędkości oraz zjazdów w m. Wilkowice na odcinku drogi bezpośrednio połączonej  z drogą wyższej kategorii – DW309 i stanowiącą główny trakt dojazdowy do m. Leszna. Przebudowywana droga zapewnia dojazd do licznych budynków użyteczności publicznej oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowo-handlowej, a także zakładów pracy. Realizacja projektu stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury pieszo-rowerowej tworząc spójną sieć dróg dla rowerów na odc. Lipno-Leszno.