Obraz

Przebudowa drogi pow. nr 4757P na odc. Górka Duchowna – Targowisko

Obrazek

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński
Planowany okres realizacji projektu: 2021
Wartość inwestycji po przetargu(zł): 1 558 819,58 zł
Wartość dofinansowania (zł): 950 925,80 zł

OPIS PROJEKTU:

Przebudowa łącznie 1,9 km odcinka drogi. Zakres prac obejmuje na odcinku 1,2 km rozebranie obecnej nawierzchni w miejscach spękań i braku odpowiedniej nośności, wykonanie tam nowej konstrukcji jezdni i na końcu ułożenie nowych warstw asfaltu na całej szerokości jezdni. Pobocza zostaną utwardzone kruszywem. Ponadto w granicach miejscowości Górka Duchowna wykonany zostanie z kostki betonowej odcinek chodnika o długości 100 mb i szerokości 2,5 m. Natomiast od powstałego traktu do chodnika przy przejeździe kolejowym utwardzone zostanie pobocze destruktem asfaltowym.