Obraz

Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice   

Obrazek

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Nazwa wnioskodawcy: Powiat LeszczyńskiPlanowany okres realizacji projektu: 2022-2023


Wartość inwestycji po przetargu (zł): 19 417 486,29 zł 

Wartość dofinansowania  – 14 155 000,00 zł


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa z przebudową ok. 3,7 km drogi powiatowej nr 4767P na odc. od m. Osieczna do Goniembic. Zgłoszona do przebudowy inwestycja przebiega przez teren dwóch gmin powiatu leszczyńskiego łącząc je ze sobą. Początek inwestycji stanowi skrzyżowanie z dr. wojewódzką nr432 w m. Osieczna (gm. Osieczna),natomiast jej koniec wyznaczono w m. Goniembice (gm. Lipno).
W ramach zadania planuje się przebudowę ok.3,7km drogi, jej poszerzenie do 6 m, poprawę oraz wzmocnienie jej nośności. W ramach poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zaprojektowano budowę ok. 3,5 km ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż przedmiotowej drogi oraz ok. 300 m chodnika. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa istniejącego odwodnienia, przebudowa skrzyżowania w m. Goniembice oraz wyznaczone zostaną nowe, bezpieczne przejścia dla pieszych/przejazdów dla rowerów w m. Goniembice, Wolkowo oraz Osieczna. Planuje się także budowę nowych zatok autobusowych zwiększających bezpieczeństwo pasażerów.