Obraz

Zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach węzła rowerowego „Święciechowa” wraz 
z elementami ścieżki ekoedukacyjnej

Obrazek

Nazwa programu: Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński


Planowany okres realizacji projektu: 2022

Wartość inwestycji po przetargu (zł): 15 100,00 zł 

Wartość dofinansowania  – 12 080,00 zł ( 80%)

Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie przestrzeni zielonej o charakterze rekreacyjnym oraz edukacyjnym w pobliżu istniejącej ścieżki rowerowej na terenie powiatu leszczyńskiego w gminie Świeciechowa i zagospodarowanie 215 m2 powierzchni poprzez zakup 244 szt. sadzonek wraz z dokonaniem ich nasadzeń oraz przygotowaniem i okorowaniem terenu, wykonanie i montaż dwóch tablic edukacyjno-przyrodniczych oraz domku dla owadów samozapylających.