Obraz

Zakup sprzętu IT oraz systemów zwiększających cyberbezpieczeństwo Starostwa Powiatowego w Lesznie w ramach projektu pn.: „Cyfrowy Powiat”

Obrazek

Nazwa programu: Cyfrowy Powiat w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński


Planowany okres realizacji projektu: 2022-2023

Wartość zadania: 173 733,00 zł
Wartość dofinansowania  – 173 733,00 zł

Opis projektu:


Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu. wykorzystywany będzie na potrzeby pracy W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt informatyczny niezbędny do ww. obsługi realizowanej przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz usprawniający kontakt pomiędzy nimi a innymi instytucjami (przy wykorzystaniu platformy E-puap), a także pracy zdalnej jego pracowników w przypadku wprowadzenia konieczności takiej pracy wywołanej m.in. pandemią COVID-19. Planuje się doposażyć serwerownię starostwa poprzez zakup serwera z oprogramowaniem, wyposażyć jednostkę w systemy i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo cyfrowe urzędu oraz zapewniających ciągłość działań kluczowych systemów informatycznych naszego urzędu takie jak serwer syslog, system do backup oraz urządzenie UTM, zakup stacji roboczych  (wraz z oprogramowaniem i monitorami) usprawniających pracę urzędników, a także realizację e-usług oraz laptopów na potrzeby ich pracy zdalnej. W ramach zadania zakłada się zlecenie oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.