Obraz

Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4790P w m. Kąkolewo oraz nr 4791P Łoniewo – Osieczna

Obrazek

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński


Planowany okres realizacji projektu: 2022


Wartość inwestycji  (zł): 8 734 759,89 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych : 8 669 796,20 zł

 
Wartość dofinansowania  – 2 500 000,00 złOpis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa 3 488 mb drogi powiatowej nr 4791 P  na odcinku Łoniewo - Osieczna oraz 462 mb drogi 4790 P w miejscowości Kąkolewo. Projektowana przebudowa o łącznej długości 3 950 mb zlokalizowana jest na terenie gminy Osieczna w powiecie leszczyńskim. Początek inwestycji znajduje się w miejscowości Osieczna na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 432, następnie przebiega przez miejscowość Łoniewo i kończy się w miejscowości Kąkolewo. W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 3 950 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6.0 m - szerokość pasa ruchu na nowo-przebudowywanym odcinku będzie wynosiła po 3 metry każdy (na łukach poszerzenia zgodnie z Warunkami Technicznymi). W ramach projektu planuje się także przebudowę 120 mb chodników oraz 90 mb drogi pieszo-rowerowej. W projekcie ustawiony zostanie radar z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów mający na celu zwiększenie ostrożności jazdy kierowców oraz zmniejszenie prędkości ich poruszania się i dopasowania jej do charakteru trasy ( przed wjazdem na obszar zabudowany). Ponadto w trosce o bezpieczeństwo najsłabszych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych w projekcie ujęto budowę oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych oraz oświetlenie kolejnego w miejscach najbardziej niebezpiecznych i najmniej widocznych.

Aktualności