Obraz

Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4790P w m. Kąkolewo oraz nr 4791P Łoniewo – Osieczna

Obrazek


REALIZATOR

Powiat Leszczyński przystąpił do zadania, a jako jednostkę realizującą projekt wskazał -


                                             Zarząd Dróg Powiatowy w Lesznie

              Pl. Kościuszki 4
               64-100 Leszno
               tel. fax 65 525 69 80, 525 69 79
                   info@zdp.leszno.pl

               Kierownik

            mgr inż. Marian Kaczmarek

                tel. 65 525 69 81

               kierownik@zdp.leszno.pl