Obraz


Przebudowa drogi powiatowej nr 4769 P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna

Obrazek

REALIZATOR


Powiat Leszczyński przystąpił do zadania, a jako jednostkę realizującą projekt wskazał -

Zarząd Dróg Powiatowy w Lesznie

Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. fax 65 525 69 80, 525 69 79
info@zdp.leszno.pl

Kierownik

mgr inż. Marian Kaczmarek

tel. 65 525 69 81

kierownik@zdp.leszno.pl