Obraz


Przebudowa drogi powiatowej 4800 P na odcinku Dąbcze - Nowa wieś - Kąkolewo

Obrazek

WYKONAWCA


Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33, 64-100 Leszno