Obraz

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług.

Obrazek
Obrazek
Obrazek


GALERIA


Obrazek
Obrazek
Obrazek