Obraz

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług.

Obrazek
Obrazek
Obrazek


REALIZATOR

Realizatorem zadania jest Powiat Leszczyński

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe
Al. Jana Pawła II 23
64-100 Leszno
e-mail: sp.geo@powiat-leszczynski.pl

tel. 65 529 68 43

Geodeta Powiatowy Piotr Mańkowski - 65 529 68 54