Obraz

Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5

Obrazek

Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5
Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Leszczyński

Planowany okres realizacji projektu: 2021-2022


 Wartość kosztów kwalifikowanych: 8 609 695,63 zł                                                                                                                                                                                               Wartość inwestycji: 8 675 346,84 zł

Wartość dofinansowania (50%) – 3 177 698,00zł

Opis projektu:

 Przedmiotem projektu jest przebudowa 2 284 mb drogi powiatowej nr 4799 P w miejscowości Kłoda w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 m, budowa  2 193 mb drogi pieszo - rowerowej na niemal całej długość przebudowywanego odcinka, przebudowa skrzyżowania, chodników i 6 przystanków autobusowych, które wyposażone zostaną w perony, a także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia pasa drogowego planuje się przebudowanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do rowu. Budowa wzdłuż przebudowywanej drogi infrastruktury skierowanej dla pieszych oraz rowerzystów zapewni bezpieczeństwo najmniej chronionych dotychczas użytkowników ruchu całkowicie eliminując ruch rowerów z jezdni. W ramach projektu Powiatu Leszczyńskiego przewiduje się dodatkowe wyznaczenie oraz oznakowanie przejścia dla pieszych z aktywną sygnalizacją ostrzegawczą. Wyznaczone i oświetlone zostanie także przejście dla pieszych w miejscu dotychczas nieoznakowanym. Ze szczególną uwagą zaprojektowano rozwiązania w rejonie prowadzącym do placówek edukacyjnych - wzmożoną ochroną objęto najsłabszych uczestników ruchu tj. dzieci i ich rodziców/opiekunów i zaprojektowano ustawienie w pobliżu przedszkola radaru z tablicą o zmiennej treści mający skutkować samokontrolą i zmniejszeniem prędkości kierowców