Obraz

Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5

Obrazek


REALIZATOR

                                     Powiat Leszczyński przystąpił do zadania, a jako jednostkę realizującą projekt wskazał -

                                              Zarząd Dróg Powiatowy w Lesznie

                                                   Pl. Kościuszki 4
                                                  64-100 Leszno
                                              tel. fax 65 525 69 80, 525 69 79
                                                info@zdp.leszno.pl

                Kierownik

             mgr inż. Marian Kaczmarek

               tel. 65 525 69 81

                kierownik@zdp.leszno.pl