Obraz

Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5

Obrazek


WYKONAWCA

   Nazwa i adres wybranego wykonawcy

 Przedsiębiorstwo NODO Sp. z o.o

ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno